Stamboom - Fan Fenna's Hiem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stamboom

Honden > Fenna
BERBER,
NHSB 2967391,
Teef,
ZWART MET WITTE AFTEK, 25-05-2014, 4.30%
ZWEITSE KAAY V.D. AMANDELGAARD,
NHSB 2793200,
Reu,
ZWART EN WIT,
03-05-2010, 0.78%

BEAU FAN 'E FRYSKE MERK,
NHSB 2424382,
Reu,
ZWART EN WIT,
22-01-2003, 6.25% 
 
   SJOUKE-WABBE V. EMELANGEN, NHSB 2220420,
Reu,
ZWART EN WIT, 20-12-1998, 8.98%   

     IRIS FAN IT DRENTSE HIEM W-97-99, NHSB 2063293,
Teef,
BRUIN EN WIT, 27-04-1996, 0.00%   

IZABNTE FAN DE WITE STJELP,
NHSB 2572763,
Teef,
ZWART EN WIT,
19-08-2005, 3.52%
BRAM DRUMMER V.D. SMEDEMAN, NHSB 2343481,
Reu,
BRUIN, 14-05-2001, 3.52%
  

KLASKE FAN DE WITE STJELP, NHSB 2271279,
Teef,
ZWART EN WIT, 11-11-1999, 2.34%   

ITEKE JELKA FAN IT FRIJE HIEM,
NHSB 2777778,
Teef,
ZWART EN WIT,
06-01-2010, 2.73%   
NANNING-KORNELIS V. EMELANGEN,
NHSB 2448754,
Reu,
ZWART EN WIT,
08-04-2003, 4.88%   
   ROZEBOTTELS RIKBERTHT RIJKMAN, NHSB 2254214, Reu,
ZWART EN WIT, 07-08-1999, 1.56%   

MARRIT V. EMELANGEN, NHSB 2056587,
Teef,
ZWART EN WIT, 04-04-1996, 6.25%   

JELKA FAN IT FRIJE HIEM,
NHSB 2599848,
Teef,
ZWART,
20-03-2006, 4.69%   
SJOERD FAN DE FRIJE WETTERS, NHSB 2196287,
Reu,
ZWART, 29-04-1998, 6.25%   

FEMKE FAN DE WITE STJELP, NHSB 2430306,
Teef,
ZWART EN WIT, 30-11-2002, 2.73%   

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu